Warsztaty i szkolenia

Zajęcia szkoleniowo-warsztatowe oraz szkolenia zawodowe mają na celu zwiększenie kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz w zakresie przedsiębiorczości studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Osoby zakwalifikowane do udziału w stażach zobligowano są do spotkania z coachem personalnym i do uczestnictwa w jednych z trzech zajęć szkoleniowo-warsztatowych oraz w dwóch szkoleniach zawodowych.

Zajęcia szkoleniowo-warsztatowe realizowane będą od stycznia do kwietnia 2015r. Po ich zakończeniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w zajęciach i pozyskanie nowych kompetencji.

Tematy szkoleń i warsztatów:

  • prowadzenie prezentacji i wystąpienia publiczne. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych poprzez nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim, efektywnego słuchania, prezentowania własnych opinii, prowadzenia dyskusji itp.
  • zarządzanie czasem. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji interpersonalnych i w zakresie przedsiębiorczości, nabycie umiejętności zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem itp.
  • współpraca w grupie. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych, nabycie wiedzy i umiejętności budowania i zarządzania zespołem, współpracy, rozwiązywania konfliktów w grupie, asertywności itp.

Ponadto w ramach projektu odbędą się szkolenia z przedstawicielami 16 zawodów (m.in. prokurator, sędzia, adwokat itp.). Każdy z beneficjentów staży wybierze 2 interesujące go zawody, a więc weźmie udział w dwóch szkoleniach. Szkolenia realizowane będą w okresie od stycznia do maja 2015 r.