Płatne staże

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy

Informacja dla osób, u których termin zakończenia stażu upływa 30 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z Regulaminem staży studenckich, zajęć warsztatowo-szkoleniowych i szkoleń zawodowych po zakończeniu stażu, student zobowiązany jest do: –  złożenia w Biurze projektu w terminie 10 dni od zakończenia stażu, sprawozdania z realizacji stażu zaakceptowanego przez Opiekuna/kę stażu. Wzór sprawozdania do pobrania UWAGA: przypominam, że szkolenia zawodowe trwają do końca maja i że są…

Informacja dla osób rozpoczynających staże od kwietnia i maja

Szanowni Państwo,   nastąpiła zmiana w procedurze podpisywania Umowy o staż. Umowy zostaną przygotowane przez Uniwersytet Wrocławski. Prosimy o przesłanie mailem na adres: m.wypych@prawo.uni.wroc.pl wymienionych poniżej danych niezbędnych do przygotowania Umowy o staż. Zwracamy uwagę na podanie kompletnych i prawidłowych danych. Dane Stażysty/Stażystki Imię, drugie imię nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia PESEL Seria i numer…

Wyniki II tury naboru na staże

Informujemy, że w wyniku   II naboru na staże w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy” , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału zakwalifikowały się osoby o następujących numerach indeksów: 240480; 240482; 240491; 240706; 240541; 240749; 256100; 256211; 240120; 240162; 240211; 240266; 256343; 256061; 256115; 240325; 267985;…

Wznawiamy nabór studentów na staże

Szanowni Państwo! Rozpoczynamy kolejny nabór studentów na staże. Prosimy o zapoznanie się z listą jednostek przyjmujących na staże. Dokumenty przyjmujemy do 27 lutego 2015 r. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem staży. Zgłoszenia na staż (tj. formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym) należy składać w Biurze Projektu  przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, w budynku A, w…

Informacja dla osób rozpoczynających staże od marca

Poniżej lista dokumentów do wydrukowania. Umowę stażową proszę uzupełnić elektronicznie i wydrukować w czterech egzemplarzach. UWAGA: Studenci, którzy rozpoczynają staż w marcu i później proszę się zgłaszać po 10 lutego 2015 roku. – umowa stażowa  – oświadczenie do umowy – oświadczenie o ubezpieczeniu – zajęcia szkoleniowe – zgłoszenie ZUA – wyrejestrowanie ZWUA – deklaracja uczestnictwa…

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy stazowej

Poniżej lista dokumentów do wydrukowania. Umowę stażową proszę wydrukować w czterech egzemplarzach. UWAGA Studenci, którzy rozpoczynają staż w marcu i później proszę się zgłaszać po 10 lutego 2015 roku.   – oświadczenie do umowy – oświadczenie o ubezpieczeniu – zajęcia szkoleniowe – zgłoszenie ZUA – wyrejestrowanie ZWUA – deklaracja uczestnictwa w projekcie – zakres danych…

Ważne – ubezpieczenia i podpisywanie umów

Prosimy nie wykupywać ubezpieczeń (od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej) dopóki nie ustalimy z Państwem indywidualnie terminu stażu! Mogą Państwo przynosić dokumenty, a w późniejszym terminie donieść oświadczenie o ubezpieczeniu. Umowy ze stażystami będą podpisywane od  14 stycznia 2015 r. w Biurze Projektu  przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, w budynku A, w pok. 7, w…

Wyniki naboru studentów na staże

Informujemy, że wszystkie osoby kierunku administracja, które złożyły dokumenty do projektu „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy” zakwalifikowały się do udziału w stażach. Ważne! Osoby studiujące na AIO, nie kwalifikują się do projektu (szczegółowe kryterium dostępu nr 9 w Dokumentacji konkursowej (http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/konkursy/art,2786,konkurs-zamkniety-nr-1pokl4-1-12014.html):  „Działania dofinansowane w ramach projektu nie mogą dotyczyć…

Udostępniamy listę pracodawców chętnych przyjąć studentów na staże

Rozpoczynamy nabór studentów na staże. Prosimy o zapoznanie się z listą jednostek przyjmujących na staże. Przypominamy, że nabór studentów trwa do 23 grudnia 2014. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem staży. Zgłoszenia na staż (tj. formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym) należy składać w Biurze Projektu  przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, w budynku A, w pok.…

Zmiana harmonogramu naboru na staże

Informujemy, że wprowadzono zmianę w harmonogramie konkursu na staże. Przedłużamy nabór pracodawców do 12.12.2014 r. Nabór studentów na staże odbędzie się od 15.12.2014 r. do 23.12.2014 r. Ponadto informujemy, że uległ zmianie Regulamin staży studenckich w V Realizacja staży, zajęć szkoleniowo-warsztatowych i szkoleń zawodowych, art. 9. Dodano punkt 4 „Po zakończeniu stażu pracodawca przekaże Kierownikowi…