O projekcie

Serdecznie zapraszamy na płatne staże z projektu unijnego dla studentów prawa i administracji!

Informujemy, iż Wydział rozpoczął realizację projektu pt. „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy”, w ramach  priorytetu IV, działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Głównym celem projektu jest nabycie doświadczenia zawodowego oraz wzrost kompetencji zawodowych, interpersonalnych i w zakresie przedsiębiorczości, dzięki udziałowi w płatnych stażach oraz zajęciach szkoleniowo-warsztatowych. Wsparcie skierowane jest do:

– studentów/studentek 5 roku Studiów Stacjonarnych Prawa i Studiów Wieczorowych Prawa,

-studentów/studentek 3 roku 1 stopnia Studiów Stacjonarnych Administracji i 3 roku 1 stopnia Studiów Niestacjonarnych Administracji

– 2 roku 2 stopnia Studiów Stacjonarnych Administracji i 2 roku 2 stopnia Studiów Niestacjonarnych Administracji.
Wkrótce więcej informacji na stronie projektu.