Płatne staże

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy

Rozpoczynamy nabór pracodawców i studentów na staże

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy”, w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami przyznawania i odbywania staży studenckich, znajdującymi się w Regulaminie staży studenckich oraz w Umowie stażowej. Nabór studentów na staże odbędzie się od 09.12.2014 r.…

Informacja o rekrutacji

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy”, w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wkrótce zostanie na stronie opublikowany harmonogram konkursu na staże i wszystkie niezbędne dokumenty. Staże realizowane będą w terminie od lutego do końca lipca 2015 r. Jednakże rekrutacja zostanie przeprowadzona…

„Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy”

Serdecznie zapraszamy na płatne staże z projektu unijnego dla studentów prawa i administracji! Informujemy, iż Wydział rozpoczął realizację projektu pt. „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy”, w ramach  priorytetu IV, działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na…