Wyniki naboru studentów na staże

Informujemy, że wszystkie osoby kierunku administracja, które złożyły dokumenty do projektu „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy” zakwalifikowały się do udziału w stażach.

Ważne! Osoby studiujące na AIO, nie kwalifikują się do projektu (szczegółowe kryterium dostępu nr 9 w Dokumentacji konkursowej (http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/konkursy/art,2786,konkurs-zamkniety-nr-1pokl4-1-12014.html):  „Działania dofinansowane w ramach projektu nie mogą dotyczyć studiów prowadzonych w danej uczelnie wspieranych z innych projektów EFS w ramach POKL”).

Natomiast na kierunku prawo osoby o numerach albumów: 218563, 240490, 206944, 230288, 240791 znalazły się na liście rezerwowej. Natomiast reszta osób zakwalifikowała się do udziału w stażach.

Umowy ze stażystami będą podpisywane indywidualnie od  14 stycznia 2015 r. w Biurze Projektu  przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, w budynku A, w pok. 7, w godzinach 14.00-15.30. Konkretny termin podpisania umowy będziemy ustalać z każdym studentem indywidualnie – telefonicznie bądź mailowo.

Wszystkie szczegóły ustalimy indywidualnie z każdym studentem. W celu podpisania umowy należy zgłosić się z wypełnionymi poniższymi dokumentami:

oświadczenie do umowy

oświadczenie o ubezpieczeniu

zajęcia szkoleniowe

zgłoszenie ZUA

wyrejestrowanie ZWUA

deklaracja uczestnictwa w projekcie

zakres danych osobowych

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla projektu

 

Jeszcze raz uprzejmie prosimy zapoznać się z regulaminem naboru na staże.