Zmiana harmonogramu naboru na staże

Informujemy, że wprowadzono zmianę w harmonogramie konkursu na staże. Przedłużamy nabór pracodawców do 12.12.2014 r.

Nabór studentów na staże odbędzie się od 15.12.2014 r. do 23.12.2014 r.

Ponadto informujemy, że uległ zmianie Regulamin staży studenckich w V Realizacja staży, zajęć szkoleniowo-warsztatowych i szkoleń zawodowych, art. 9. Dodano punkt 4 „Po zakończeniu stażu pracodawca przekaże Kierownikowi Projektu szczegółowe informacje na temat oceny stażysty i przedstawi propozycje zmian w programie kształcenia, która w jego opinii przyczyny się do lepszego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy”.

Informujemy, iż prowadzimy nabór jednostek przyjmujących na staże. Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym programie stażowym i zgłoszenia gotowości przyjęcia na staż studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.
W celu zgłoszenia swojej oferty prosimy o wypełnienie i dostarczenie podpisanego formularza ofertowego w terminie do 12.12.2014r.

Uwaga! Studenci mogą sami proponować pracodawcę, u którego chcieliby odbyć staż, jednakże pracodawca ten także jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego w naborze jednostek przyjmujących na staż.

Zgłoszenia pracodawców (tj. formularz ofertowy) oraz na staż (tj. formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym) należy składać w Biurze Projektu  przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, w budynku A, w pok. 7, w godzinach 8-15.30. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów przez osobę trzecią lub pocztą tradycyjną. Zgłoszenia będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem.