Informacja dla osób, u których termin zakończenia stażu upływa 30 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Regulaminem staży studenckich, zajęć warsztatowo-szkoleniowych i szkoleń zawodowych po zakończeniu stażu, student zobowiązany jest do:

–  złożenia w Biurze projektu w terminie 10 dni od zakończenia stażu, sprawozdania z realizacji stażu zaakceptowanego przez Opiekuna/kę stażu.

Wzór sprawozdania do pobrania

UWAGA: przypominam, że szkolenia zawodowe trwają do końca maja i że są Państwo zobowiązani wziąć udział w dwóch szkoleniach.

Natomiast  pracodawca powinien:

–  przekazać szczegółowe informacje na temat oceny stażysty,

–  przedstawić propozycje zmian w programie kształcenia (na co powinniśmy kłaść największy nacisk podczas kształcenia studentów, tak żeby lepiej ich przygotować do wejścia na rynek pracy).

Przekazane propozycje zmian w programach kształcenia będą zbierane w celu lepszego dostosowania programów studiów do potrzeb pracodawców.