Informacja dla osób rozpoczynających staże od kwietnia i maja

Szanowni Państwo,

 

nastąpiła zmiana w procedurze podpisywania Umowy o staż. Umowy zostaną przygotowane przez Uniwersytet Wrocławski. Prosimy o przesłanie mailem na adres: m.wypych@prawo.uni.wroc.pl wymienionych poniżej danych niezbędnych do przygotowania Umowy o staż.

Zwracamy uwagę na podanie kompletnych i prawidłowych danych.

 1. Dane Stażysty/Stażystki
 • Imię, drugie imię
 • nazwisko
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • PESEL
 • Seria i numer dokumentu tożsamości
 • Adres
 • Właściwy Urząd Skarbowy
 • Nr konta bankowego

 

 1. Dane jednostki przyjmującej na staż:
 • Nazwa podmiotu
 • Adres
 • NIP
 • REGON
 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego/Rejestru Osób Fizycznych prowadzących działalność gospodarczą prowadzonym przez …………………. pod numerem ………………… reprezentowanym przez ……………….. (imię i nazwisko)
 • Miejsce odbywania stażu (adres)

 

Po sporządzeniu kompletnej umowy otrzymają Państwo maila z informacją o możliwości zgłoszenia się w celu podpisania dokumentu.

 

Poniżej lista dokumentów do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia.