Wyniki II tury naboru na staże

Informujemy, że w wyniku   II naboru na staże w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy” , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału zakwalifikowały się osoby o następujących numerach indeksów:

240480; 240482; 240491; 240706; 240541; 240749; 256100; 256211; 240120; 240162; 240211; 240266; 256343; 256061; 256115; 240325; 267985; 256101; 240388; 240397; 256375

Osoby, które zakwalifikowały się do udziału proszę o kontakt z Biurem Projektu  przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, w budynku A, w pok. 7, w godzinach 11-12 lub 14-16.