Informacja dla osób rozpoczynających staże od marca

Poniżej lista dokumentów do wydrukowania. Umowę stażową proszę uzupełnić elektronicznie i wydrukować w czterech egzemplarzach.

UWAGA: Studenci, którzy rozpoczynają staż w marcu i później proszę się zgłaszać po 10 lutego 2015 roku.

umowa stażowa 

oświadczenie do umowy

oświadczenie o ubezpieczeniu

zajęcia szkoleniowe

zgłoszenie ZUA

wyrejestrowanie ZWUA

deklaracja uczestnictwa w projekcie

zakres danych osobowych

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla projektu

lista obecności