Monthly Archives: Kwiecień 2015

Informacja dla osób, u których termin zakończenia stażu upływa 30 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z Regulaminem staży studenckich, zajęć warsztatowo-szkoleniowych i szkoleń zawodowych po zakończeniu stażu, student zobowiązany jest do: –  złożenia w Biurze projektu w terminie 10 dni od zakończenia stażu, sprawozdania z realizacji stażu zaakceptowanego przez Opiekuna/kę stażu. Wzór sprawozdania do pobrania UWAGA: przypominam, że szkolenia zawodowe trwają do końca maja i że są…