Monthly Archives: Marzec 2015

Informacja dla osób rozpoczynających staże od kwietnia i maja

Szanowni Państwo,   nastąpiła zmiana w procedurze podpisywania Umowy o staż. Umowy zostaną przygotowane przez Uniwersytet Wrocławski. Prosimy o przesłanie mailem na adres: m.wypych@prawo.uni.wroc.pl wymienionych poniżej danych niezbędnych do przygotowania Umowy o staż. Zwracamy uwagę na podanie kompletnych i prawidłowych danych. Dane Stażysty/Stażystki Imię, drugie imię nazwisko data urodzenia miejsce urodzenia PESEL Seria i numer…

Wyniki II tury naboru na staże

Informujemy, że w wyniku   II naboru na staże w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy” , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału zakwalifikowały się osoby o następujących numerach indeksów: 240480; 240482; 240491; 240706; 240541; 240749; 256100; 256211; 240120; 240162; 240211; 240266; 256343; 256061; 256115; 240325; 267985;…