Monthly Archives: Styczeń 2015

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy stazowej

Poniżej lista dokumentów do wydrukowania. Umowę stażową proszę wydrukować w czterech egzemplarzach. UWAGA Studenci, którzy rozpoczynają staż w marcu i później proszę się zgłaszać po 10 lutego 2015 roku.   – oświadczenie do umowy – oświadczenie o ubezpieczeniu – zajęcia szkoleniowe – zgłoszenie ZUA – wyrejestrowanie ZWUA – deklaracja uczestnictwa w projekcie – zakres danych…

Ważne – ubezpieczenia i podpisywanie umów

Prosimy nie wykupywać ubezpieczeń (od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej) dopóki nie ustalimy z Państwem indywidualnie terminu stażu! Mogą Państwo przynosić dokumenty, a w późniejszym terminie donieść oświadczenie o ubezpieczeniu. Umowy ze stażystami będą podpisywane od  14 stycznia 2015 r. w Biurze Projektu  przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, w budynku A, w pok. 7, w…

Wyniki naboru studentów na staże

Informujemy, że wszystkie osoby kierunku administracja, które złożyły dokumenty do projektu „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy” zakwalifikowały się do udziału w stażach. Ważne! Osoby studiujące na AIO, nie kwalifikują się do projektu (szczegółowe kryterium dostępu nr 9 w Dokumentacji konkursowej (http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/konkursy/art,2786,konkurs-zamkniety-nr-1pokl4-1-12014.html):  „Działania dofinansowane w ramach projektu nie mogą dotyczyć…