Monthly Archives: Grudzień 2014

Udostępniamy listę pracodawców chętnych przyjąć studentów na staże

Rozpoczynamy nabór studentów na staże. Prosimy o zapoznanie się z listą jednostek przyjmujących na staże. Przypominamy, że nabór studentów trwa do 23 grudnia 2014. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem staży. Zgłoszenia na staż (tj. formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym) należy składać w Biurze Projektu  przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, w budynku A, w pok.…

Zmiana harmonogramu naboru na staże

Informujemy, że wprowadzono zmianę w harmonogramie konkursu na staże. Przedłużamy nabór pracodawców do 12.12.2014 r. Nabór studentów na staże odbędzie się od 15.12.2014 r. do 23.12.2014 r. Ponadto informujemy, że uległ zmianie Regulamin staży studenckich w V Realizacja staży, zajęć szkoleniowo-warsztatowych i szkoleń zawodowych, art. 9. Dodano punkt 4 „Po zakończeniu stażu pracodawca przekaże Kierownikowi…